stetoskop

Jak rozpoznać przerost prostaty?

Do konsultacji z urologiem poprzedzającej badanie prostaty powinno skłonić wystąpienie objawów takich jak m.in.:

  • częstomocz,
  • trudności z rozpoczęciem lub zakończeniem oddawania moczu,
  • słaby strumień moczu,
  • częste uczucie parcia na pęcherz.

 

Leczenie łagodnego przerostu prostaty

Do najczęściej rozpoznawanych chorób prostaty należy jej łagodny przerost, który często nie wymaga leczenia chirurgicznego, czy nawet farmakologicznego.

 

Do metod leczenia przerostu prostaty zalicza się:

  • obserwację – w przypadku braku stwierdzenia wskazań do leczenia,
  • leczenie farmakologiczne - z wdrożeniem leków powodujących rozkurcz mięśni i poprawę drogi odpływu moczu,
  • leczenie hormonalne – z włączeniem hormonów hamujących działanie testosteronu na gruczoł krokowy,
  • leczenie chirurgiczne –  metodami: przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP), przezcewkowego nacięcia gruczołu krokowego (TUIP) lub prostatektomii.