stetoskop

O gabinecie

Witam serdecznie. Nazywam się Wojciech Franków i jestem lekarzem urologiem, mam specjalizację pierwszego stopnia w chirurgii i specjalizację drugiego stopnia w urologii. Studia ukończyłem na wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1993r., po czym rozpocząłem pracę na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy a od 2011 roku kieruję jego pracą.  Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Byłem kierownikiem oddziału urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w termnie 2011 -2016 obecnie pracuję w oddziale urologicznym w Zgorzelcu na stanowisku starszego asystenta. Moim celem jest udzielanie pomocy pacjentom z problemami urologicznymi, w tym zakresie oferuję diagnostykę, leczenie i chirurgiczne zabiegi urologiczne.